Koruyucular
690TL

İzole Yalıtımlı Elektrik Eldiveni


 

* Kategorideki harflerin Anlamı:
A: Asit - Z: Ozon - H: Petrol - C: Çok düşük sıcaklıkları - R: A + Z + H

 

Elektriksel Değerler (rutin test ve alternatif akım test örnekleri)

1. 1sınıf seçimi , maksimum çalışma gerilimi şebeke nominal gerilimidir.
2. Test gerilimi testlerde eldivene uygulanan gerilimdir.
3. Dayanma gerilimi 3 dakika ıslak test gerilimine tabii tutulan eldivenler 16
saat boyunca kurutulduktan sonra uygulanan gerilim testidir.

 

Mekanik Test (örnekleme testi)

• Ortalama çekme dayanımı: ≥ 16 MPa
• Kopma ortalama uzama: ≥% 600
• Delinme mukavemeti: ≥ 18N/mm
• Gerginlik set: ≤% 15

Yaşlanma Testİ(örnekleme testi)

• 168 saat boyunca 70 °C ± 2 °C’de bir hava fırında eldiven
şartlandırılır, kopma değerlerinde uzama en azından normal
şartlardaki eldivenin %80’i olmalıdır.
• Gerginlik %15 geçmemelidir .
• Eldiven test gerilimini ve dayanma gerilimini geçmelidir.

Termal Test (örnekleme testi)

1. Düşük sıcaklık testi:
-25 °C ± 3 az 1 saat eldiven soğutulur. Yırtılma kırılma katlanma ve sonra
çatlama olmamalı. Manşeti eldiven test voltajını ve dayanma voltajını
geçmelidir. Aksi halde test olumsuz sayılır.
2. Alev yayma testi:
Bir parmak ucunda 10 saniye için bir alev uygulaması yapılır, 55 saniye sonra,
alev uygulanan bölgeden 55 mm uzaklığa alevin ulaşıp ulaşmadığı kontrol
edilir ulaşmamışsa test sonucu olumludur.

Paketleme

Eldiven her çift koruma sınıfına bağlı olarak farklı renkli opak poşet içinde paketlenmiştir.
Aşağıdaki bilgiler ambalaj üzerinde verilir: Sınıf, boy, kategoriler, test tarih
boyu, manşet parti numarası ve geçerlilik parti numarası üretim türü.

İşaretleme

Özel Testler (örnekleme testi)

1. asit dayanıklılık:
Bir sülfürik asit çözeltisi içinde 23 °C’de ± 2 8 saat süreyle daldırılır,
kırılma değerlerinde mukavemet ve uzama test edilir. Normal ortamdaki bir
eldivenin değerlerinin en az %75ine sahip olmalıdır.
Eldiven test ve dayanım testini geçmelidir.
2. petrol dayanıklılık:
70 °C ± 2, 24 saat için yağ (Iiquid 102) bastırılmış eldiven normal eldivenin
değerlerinin en az %50 oranını sağlamalıdır. Eldiven test ve dayanım testini
geçmelidir
3. ozon dayanıklılık:
40 °C'de ± 2 'de ve 1 mg/m3 ozon konsantrasyonu 3 saat bir odada uygulanır
eldivenin dış yüzeyinde herhangi bir bozulma olmamalıdır. Eldiven test ve
dayanım voltajına dayanmalıdır.
4. Çok düşük sıcaklıklara dayanıklılık:
-40 °C ±3, 24 saat boyunca eldivenler soğutulur test sonunda yırtılma kırılma
ve çatlama olmamalıdır.
Eldiven manşeti test ve dayanım testlerini geçmelidir.

Avrupa standardının EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC
60903:2002 canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun eldivenler
geniş bir yelpazede üretilmektedir.
Kişisel koruyucu donanımlara ilişkin 89/686/EEC direktifinin 11.
madde b bendinde uygulama için gereken üretim AK kalitesini
sağlamak için bir sisteme tabi tutar. Aynı zamanda canlı çalışma
kategorisi III (ölümcü riskler) içinde yalıtım eldivenlerini sınıflandırmıştır.

Yorum (0)
Yorum Yap

Diğer Ürünler

Koruyucular
690TL
Koruyucular
Koruyucular
920TL
Koruyucular
google-site-verification=WXX52waAXFBv9izE0ffG0pWMFS-NWEFPQlmcGvH8c8U